Život na hraně

Popis projektu

Projekt Život na HraNě vznikl za účelem rozšířit znalosti v oblasti poskytování první pomoci mezi laickou veřejnost. V poslední době je stále častějším jevem nečinnost osob, které se ocitnou u situací, kdy je nutné podat první pomoc. Mnohdy si lidé ani neuvědomují, že vyvíjení jakékoliv činnosti může vést k záchraně lidského života. Dle jejich tvrzení je to z důvodu, že mají strach, aby dotyčnému ještě více neublížili. Proto vznikl projekt Život na HraNě, abychom pomocí zážitkové pedagogiky dali prostor všem, kteří mají zájem se v této oblasti rozvíjet. Hrdiny dnešní doby se nestávají ti, kteří jen nečinně přihlížejí, ale ti, kteří dovedou pomoct tam, kde je to třeba.

Během doby programu se však účastníci neseznámí pouze s prvky poskytování první pomoci. V současné době se velmi často mluví o tom, že bude tzv. branná výchova (dnes civilní obrana) opět vrácena do školních vzdělávacích programů jako povinný předmět. Cílem projektu Život na HraNě je také pomocí zážitkové pedagogiky naučit žáky základním znalostem v oblasti civilní obrany. Všechny oblasti, které tento projekt obsahuje, jsou popsány níže.

Projekt Život na HraNě je primárně určen pro žáky základních a středních škol. Celý program je připraven interaktivně, kdy žáci jen neposlouchají informace o dané problematice, ale aktivně se do řešení této problematiky zapojují. Mohou si tedy vše reálně vyzkoušet, což jejich zájem a vědomosti posouvá kupředu rychleji a efektivněji. Každé stanoviště vede odborný lektor na danou problematiku, který s žáky následně provádí okamžitou zpětnou vazbu, čímž je vede ke správnému řešení. Tento zážitek pak žáci dovedou aplikovat ve skutečných situacích daleko snadněji než informace získané pouhým poslechem.

Lektoři, kteří tento program zajišťují, pocházejí z řad příslušníků složek Zdravotnické záchranné služby, Police ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Armády ČR a jiných bezpečnostních složek. Zakládáme si na osobním přístupu a během programu dbáme na pozitivní atmosféru.

Stanoviště

Na stanovišti se účastníci seznamují s činností, kdy je nutné provádět neodkladnou resuscitaci, tedy nepřímou srdeční masáž. Účastníkům je prezentována modelová situace a činnost dle směrnice Guideline od příchodu k postiženému, až do předání záchranné službě. Nepřímou srdeční masáž si pak mohou účastníci vyzkoušet na cvičné figuríně, která je vybavena monitorem správného stlačení hrudníku.

Na stanovišti je účastníkům simulována dopravní nehoda. Ti se seznamují s činností během ní, tedy od výstupu z vozidla a umístění výstražného trojúhelníku, přes poskytnutí první pomoci a třídění raněných, až po příjezd záchranných složek.

Na stanovišti se účastníci seznamují s pojmem evakuace a s danými předpisy činností, jak vyhlášenou evakuaci provádět. Účastníci se také seznámí s osobními předměty, které si během evakuace berou s sebou z opouštěného obydlí, a to formou interaktivní aktivity. Na stanovišti se také dozví, jak pracovat s tradičními telekomunikačními prostředky (vysílačkami).

Na stanovišti si účastníci mohou vyzkoušet způsoby rozdělávání ohně, stavby improvizovaného přístřešku a způsoby zajištění vody a potravy. V neposlední řadě se seznámí s tzv. krabičkou poslední záchrany, kterou si mohou sami sestavit.

Na stanovišti si účastníci vyzkoušejí práci s kompasem a buzolou, seznámí se netradičními způsoby orientace v neznámém terénu, budou se snažit orientovat v mapě nebo si vyzkouší práci s GPS.

Na stanovišti se účastníci seznamují s jednotlivými typy hasicích přístrojů, zásadami pro práci s hasicími přístroji a je pro ně připravena soutěž v hasičských disciplínách.

Na stanovišti se účastníci seznámí se základními uzly, jejich použitím a jejich vázáním, které si poté sami vyzkoušejí. V případě, že to terén umožňuje, si účastníci mohou vyzkoušet slaňování, nebo překonávání lanových překážek.

Na stanovišti si účastníci vyzkoušejí základní útočné a obranné techniky – údery, kopy, kryty, chvaty a hmaty a bude jim prezentována ukázka sebeobrany proti různým typům zbraní.

Na stanovišti jsou účastníci seznámeni s činností během teroristických útoků na velkou skupinu obyvatel – střelec ve škole / v centrech, exploze apod.

Na stanovišti se účastníci seznámí s jednotlivými typy zbraní – tupé, bodné, sečné, střelné a výbušné. Je jim prezentována manipulace s cvičnou zbraní a základ bojové střelby. V případě odpovídajícího terénu a okolí si mohou účastníci vyzkoušet střelbu ze speciální airsoftové zbraně.