Programy

Outdoor Programy

Motivace programu

Motivací interaktivního programu je známá televizní soutěž z 90′ let. Skupiny účastníků hledají maximum indicií, které je dovedou ke klíčovému slovu. Toto slovo otevírá bránu do druhého kola, do pokladnice, kde účastníci sbírají co nejvíce „Boyardů“. Vyhrávají všichni, jen Ti nejlepší jsou však dekorováni jako vítězové.

Realizace programu

Účastníci jsou rozděleni do týmů s přiděleným lektorem – „paklíčem“. Originální organizace programu (rezervační karty) garantuje vždy volné stanoviště, a tím je zajištěna optimální dynamika programu. Atmosféra programu s sebou přináší i pozitivní pohled na možný neúspěch, ale hlavně týmovou spolupráci a komunikaci. Program je tvořen krátkými týmovými aktivitami, které nejsou fyzicky náročné, a proto je program určen pro všechny věkové kategorie. Na rozdíl od televizní předlohy zde nesoutěží pouze vybraný jednotlivec, nýbrž celý tým, což zaručuje, že jsou do programu zapojeni vždy všichni účastníci.

Vyvrcholení programu

Týmy se v určený čas od startu hry schází před branami pokladnice, kde hláskují svá klíčová slova. V případě správnosti se jim otevírá brána k pokladu – „Boyardům“, což je zlatý písek, který musí v časovém limitu odnosit do bezpečí v podobě nádoby u svého týmu. Vítězí tým, který má zlatého písku nejvíce. Na tento program mohou skvěle navazovat i večerní indolové programy a soutěže.

Přibližná délka programu: 2 – 4 hodiny

Doporučený počet účastníků: 10 – 120 osob

Motivace programu

Účastníkům je puštěna videoprojekce zpravodajské relace, ve které moderátor zpráv uvádí reportáž o úderu tajfunu na filipínské souostroví. Ve velmi znepokojujících záběrech vystupuje velitel humanitární organizace a vyzývá účastníky k pomoci při tomto neštěstí.

Jeden z nejlepších programů, který byl v poslední době aplikován v zážitkové pedagogice. Jedná se o simulaci živelné katastrofy, která postihla obyvatele Filipín. Program je velmi akční, adrenalinový, plný napětí, ale hlavně nutí všechny účastníky k maximální týmové kooperaci a dobrému rozhodování pod tlakem.

Realizace programu

Účastníci jsou rozděleni do pěti skupin (záchranný tým 1, záchranný tým 2, logistická jednotka, polní nemocnice, opoziční jednotka). Ke každému týmu je přidělen lektor, který v případě nouze usměrňuje skupinu, či ji lehce navádí a poskytuje cenné rady, čímž se účastníci něčemu novému také v rámci programu přiučí. Díky tomu, že se týmy rozhodují samostatně, takřka bez zásahu lektorů, je děj celého programu otevřený. Program je zaměřený na rozvoj dovedností v oblasti první pomoci netradiční formou. Účastníci si během programu vyzkouší vyproštění zraněného za pomocí lanového materiálu, ošetřování různých typů zranění, zajišťování jídla a vody pro postižený lid či provoz polní nemocnice. Díky výraznému a detailnímu maskování zranění jsou k nerozeznání od těch opravdových.

Vyvrcholení programu

Program vrcholí hromadnou evakuací k omezení dalších ztrát na majetku a životech jednotlivých složek, kdy všechny jednotky musí kooperovat jako celek. Účastníci si odnesou velmi silný zážitek a zkušenost ze simulace velmi podobné realitě. Po ukončení programu přichází krátké „review“ a hodnocení skupiny jednotlivými lektory.

Přibližná délka programu: 2 – 3 hodiny

Doporučený počet účastníků: 30 – 50 osob

Motivace programu

Předlouhou programu je slavná kniha Julese Verna o anglickém gentlemanovi Phileasi Foggovi, kterému se během osmdesáti dní podaří cesta kolem světa.

Program je založen na imaginárním poznávání slavných světových lokalit prostřednictvím zážitkových aktivit a úkolů plněných na těchto místech, provázených legendami a zajímavostmi. Program zaměřen na komunikaci v týmu, stmelení pomocí zážitků a v neposlední řadě i pro někoho zjištění nových vědomostí a zajímavostí.

Realizace programu

Účastníci jsou rozděleni do týmů, každý tým získá svůj cestovní pas, díky kterému může na jednotlivá stanoviště cestovat. Každá aktivita na stanovišti je jistým způsobem, a při troše fantazie, spjata s konkrétním místem někde na světě. Aktivity jsou jednoduché výzvy, které tým musí společně splnit, aby do cestovního pasu získal razítko země za úspěšné splnění mise. Čím více razítek v cestovním pasu, tím větší šance na celkové vítězství.

Aktivity použité při hře

Vysoké a nízké lanové překážky, střelecké aktivity, multitaskové aktivity a mnoho dalšího.

Vyvrcholení programu

Dle počtu získaných razítek budou rozděleny žetony na večerní Casino Bellagio v Las Vegas. Možností je také během Casina uspořádání maškarního karnevalu jako v brazilském Riu. V případě možnosti bez Casina je možné vyhlášeni s udělením drobných cen.

Přibližná délka programu: 2 – 4 hodiny

Doporučený počet účastníků: 20 – 100 osob

Motivace programu

Program je založen na stejnojmenném televizním pořadu Amazing race – Cesta kolem světa o milión korun. Účastníci navštěvují jednotlivá místa, kde plní úkoly. O pořadí rozhoduje hlavně rychlost při plnění úkolu, nikoliv rychlost při přepravě mezi místy.

Realizace programu

Hra začíná na místě, kde se účastníci rozdělí do skupin po dvou až třech osobách. Podmínkou je, že musí mít vlastní dopravní prostředek, nejlépe automobil. Po splnění prvního úkolu dostanou další místo, které musí navštívit. Samozřejmě skupiny vyrážejí v pořadí, v jakém první úkol splní. Hra funguje na principu závodu, ale všichni musí dodržovat veškerá bezpečnostní opatření – dodržování povolených rychlostí, bezpečnost během aktivit apod. Během programu na účastníky čekají aktivity jako „Tarzanní skok“, sjezd na kánoi, multitaskové aktivity, lukostřelba či rukodělná aktivita. Aktivity budou přizpůsobeny konkrétním místům, na které účastníci dorazí, aby byly aktivity i tematicky zaměřené. Celková trasa je plánována do maximální délky 100 kilometrů v rozmezí pěti až deseti zastávek.

Vyvrcholení programu

Vyvrcholení hry probíhá na hotelu s wellnessem v podobě našeho indoorového programu Wellness relax evening. Podle pořadí, ve kterém účastníci dorazí na místo, budou odměněni drobnými dárky a zahájí relaxační večer – masáže, sauny, wellness, pohodové aktivity klubového charakteru – kulečník, šipky, fotbálek, hudba… prostě večer vítězů. A vítězem je v konečném důsledku každý tým, který do cíle dorazí.

Přibližná doba programu: 6 – 10 hodin

Doporučený počet účastníků: 10 – 30 osob

Motivace programu

Program je založen na celosvětově oblíbené hře s názvem geocaching, kdy lovci hledají za pomocí GPS souřadnic „poklady“ neboli krabičky, ve kterých je umístěný tzv. logbook, do kterého se šťastní nálezci zapisují, čímž si připisují bod. V našem podání však GPS souřadnice nahrazují fotografie, obsahující detail místa, kde se keš nachází.

Realizace programu

Účastníci jsou rozdělení do týmů, po pěti až osmi hráčích. Týmy dostávají seznam keší, které mohou během programu nalézt. Typů těchto keší existuje několik:

1) Tradiční keš – krabička se nachází na místě, které uvádí původní souřadnice.

2) Mystery keš – pro vyluštění souřadnic je potřeba splnit různé rébusy či jednoduché úkoly.

3) Multi keš – pro nalezení finálních souřadnic je nutné projít několik stanovišť, na nich splnit úkol nebo zjistit určitý úkaz.

Keší je po okolí rozmístěno několik, a to v různých podobách a různých obtížnostech přístupnosti, které na seznamu označuje počet hvězdiček, např. 5 hvězdiček symbolizuje přístupnost terénu, kde je potřeba speciálního vybavení, např. horolezeckého. Keše mají také různé velikosti, od nano až po velkou. Čím menší keš je, tím se samozřejmě keš hůře hledá. Každá keš je za svůj nález ohodnocena různým počtem bodů, a to podle náročnosti, velikosti či přístupu. Tým tak volí svou vlastní strategii, která mu přinese co nejvíce bodů. Instruktoři při hře kontrolují zápisy do logbooků či plnění úkolů.

Všem týmům jsou k dispozici také 4 různé dopravní prostředky. Zda jej využijí, a který z nich si vyberou, záleží čistě na nich. Ne každým prostředkem se však dostanou všude a nejrychleji.

Dopravními prostředky jsou: Bugina, Kolo, Terénní koloběžka, Skákací boty

Vyvrcholení programu

Týmům jsou sečteny body za jejich nalezené keše. Tým, který jich získá nejvíce, vítězí. Všechny týmy tedy vytvoří pořadí, ve kterém se dle počtu bodů umístily. Každý tým dle tohoto pořadí získá závěrečné finální souřadnice, kde mohou nalézt svůj „poklad“ s odměnou. Může se tedy samozřejmě stát, že tým na prvním místě svůj poklad nenalezne. Ale věříme, že se každému podaří svůj poklad najít. Tento program spojuje všechny zážitkové prvky dohromady – týmová komunikace a strategie, zručnost, dynamika, adrenalin, logické úkoly, zdravá soutěživost a motivace, pohyb, zábava a sdílená radost z úspěchu.

Přibližná doba programu: 2 – 4 hodiny

Doporučený počet účastníků: 20 – 40 osob

Motivace programu

Motivací je stejnojmenný kontroverzní český film z oblasti politiky, lobbistů a státních zakázek. Realizace vlastních projektů, získávání státních zakázek a vyděláni finančních prostředků, mj. i prostřednictvím soutěží vyhlášených vládou. Samozřejmě vše pouze fiktivně.

Realizace programu

Účastníci jsou rozděleni do jednotlivých politických stran a každý účastník má ve straně svoji specifickou funkci (předseda, finanční analytik, projektový manažer, lobbista, agent a členové výkonného týmu). Všechny strany obdrží jednotný finanční obnos, se kterým musí po celou dobu hry disponovat. Vláda tvořená instruktory vypisuje jednotlivé státní zakázky, o které se strany ucházejí jasně stanoveným postupem. Stejně tak vláda vypisuje soutěže, ve kterých strany mohou získat další finanční prostředky, ať už samotným vítězstvím nebo poražením jiné strany. Program doporučujeme zařadit před večerní program Casino, na které si strany vydělají dílčími výhrami.

Vyvrcholení programu

Vyhlášení vítězů dle výše vydělaných finančních prostředků a jejich použitelnosti pro večerní Casino. V případě možnosti bez Casina je možné vyhlášení s udělením drobných cen.

Přibližná doba programu: 2 – 3 hodiny

Doporučený počet účastníků: 20 – 50 osob

Motivace programu

Program je založen na známém hollywoodském filmu Počátek, kdy hlavní hrdinové sní a dostávají se do vyšších úrovní snů. S každou úrovní běží čas mnohem pomaleji než v realitě, avšak úkoly pro získání informací jsou těžší a těžší. Dokáže tým na konci programu extrahovat myšlenku?

Realizace programu

Účastníci jsou systematicky rozděleni do počátečních úrovní „snů“. V těchto úrovních jsou účastníci rozděleni do týmů po dvou až třech osobách. S každým splněným úkolem se tým posouvá na další úroveň „snu“, kde se spojí s dalším týmem a vzniká nová skupina, která bude plnit nový úkol na vyšší úrovni. Takto se týmy a účastníci postupně spojují až do poslední úrovně, kde musejí splnit úkol všichni společně. Úkoly jsou samozřejmě čím dál tím více složitější na počet účastníků, kteří mohou daný úkol splnit.

Vyvrcholení programu

Účastníci se jako jednotná skupina dostávají do poslední úrovně „snu“, kde musejí splnit úkol a extrahovat hlavní myšlenku. Poté se dostávají zpět do reality a každý účastník získává malý talisman, který mu jeho realitu utvrdí (stejně jako ve filmu Počátek). Pokračování programu je vhodný odpočinkový Wellness večer z našich indorových programů.

Přibližná doba programu: 2 – 3 hodiny

Doporučený počet účastníků: 10 – 30 osob

Motivace programu

Motivací jsou olympijské hry a standardní olympijské sporty, tentokrát ale v netradičním provedení. Každá aktivita neboli sportovní disciplína je velmi zábavná a alespoň trochu podobná té opravdové. Součástí programu a samotnou motivací je olympijský zahajovací ceremoniál, kdy jsou účastníci rozděleni do družstev a vytváří si vlajky a hymny svých dočasných národů.

Realizace programu

Po zahajovacím ceremoniálu dostávají družstva seznam jednotlivých stanovišť, na kterých mohou soutěžit a získávat body do celkového hodnocení, jak pro jednotlivce, tak pro tým. Musejí však efektivně rozvrhnout své síly a počty, neboť na každou disciplínu je potřebný jiný počet soutěžících v týmu. Aktivity jsou formou zážitkových programů přizpůsobeny na netradiční soutěžní discipliny. Účastníci nebojují jen za sebe, ale hlavně za svůj národ, který v rámci programu reprezentují. Za každé stanoviště získávají čas nebo počet dosažených bodů a dle těchto výsledných hodnot se určí pořadí vítězných národů. Není však důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Příklady jednotlivých stanovišť: Curling, Biatlon, Sumo, Golf, Skoky na lyžích, Gymnastika, Lední hokej, Lyžování a další.

Vyvrcholení programu

Po ukončení jednotlivých disciplín jsou sečteny výsledky, a to jak národů, tak samotných jednotlivců. Na stupně vítězů pak vystoupají opravdoví vítězové, kteří jsou oceněni medailemi a diplomy. A nesmí chybět ani závěrečný ceremoniál, oficiální předání žezla o pořadatelství či uhašení olympijského ohně.

Přibližná doba programu: 2 – 4 hodiny

Doporučený počet účastníků: 20 – 150 osob

Motivace programu

Motivací účastníků je návrat ke vzpomínkám z let strávených na vojně. Pro mladší účastníky je to také možnost vyzkoušení si tvrdého vojenského výcviku a simulace vojenských operací. Tým spolupracuje na hranici svých fyzických i psychických sil, vše je připraveno naprosto reálně, ať už jsou to maskovaná zranění nebo taktika jednotek vedených zkušeným vojenským instruktorem.

Realizace programu

Účastníci jsou rozděleni do jednotlivých jednotek (družstva, četa, rota) dle jejich počtu. Každý dostane vojenskou výbavu – maskáče, zbraň, maskovací a taktické pomůcky atd. Lektor hry je velitelem celé jednotky a předává účastníků základy taktické, střelecké či zdravotnické přípravy. Skupina, která tvoří opoziční jednotku, je tvořena zbývajícími instruktory. Vzniklá vojenská jednotka plní zadané úkoly a operativně řeší vzniklé situace. Celá skupina musí reagovat na tyto situace rychle a efektivně, což přináší zdokonalování v komunikaci, rychlé jednání pod stresem, ale hlavně si účastníci odnášejí neopakovatelný zážitek. Na program je možné v případě zájmu navázat také nočním přenocováním ve vojenském stanu s plněním nočních úkolů.

Varianty programu

A) Plný balíček (dvoudenní program)

zapůjčení vojenských zbraní se slepými náboji k operacím, let ve vrtulníku, střelba z  palných zbraní ostrými náboji na střelnici, dýmovnice, výbušky, maskovací materiál, plný zdravotnický materiál, hlavové svítilny, vojenský stan, polní kuchyně a mnoho dalšího.

B) Rozšířený balíček (dvoudenní program)

zapůjčení vojenských zbraní se slepými náboji k operacím, střelba z palných zbraní ostrými náboji na střelnici, dýmovnice, výbušky, maskovací barvy, zdravotnický materiál, vojenský stan, polní kuchyně a další.

C) Standardní balíček (jednodenní program)

zapůjčení airsoftových zbraní s kuličkami a ochrannými pomůckami, dýmovnice, výbušky, maskovací barvy, zdravotnický materiál, polní kuchyně.

D) Základní balíček (jednodenní program)

zapůjčení paintballových zbraní s kuličkami a ochrannými pomůckami, dýmovnice, výbušky, zdravotnický materiál.

Vyvrcholení programu

Účastníkům je největší odměnou nestandardní zážitek, vedoucí lektor hry může udělat s účastníky také rozbor řešení jednotlivých úkolů, každý účastník u varianty A nebo B dostane také pamětní list o účasti na Army Campu.

Přibližná doba programu: 1 – 2 dny

Doporučený počet účastníků: 20 – 40 osob

Indoor Programy

Motivace programu

Motivací indoorového programu není nic jiného, než zdravé pokušení z hazardu či trocha soupeření s ostřílenými krupiéry. Stejně jako známá kasina Caesars Palace, Bellagio či MGM Grand v Las Vegas, i my nabízíme možnost tohoto vyžití pro naše klienty. Program je vhodný jako pokračování z nabízených outdoorových programů, ale doporučujeme jej využít i samostatně.

Realizace programu

Každý účastník dostane při vstupu do kasina určitý počet žetonů, pokud programu předchází outdoorový program, dostávají účastníci množství žetonů dle umístění v předchozím programu, účastníci libovolně navštěvují jednotlivé hrací stoly a snaží se o to, aby co nejvíce rozmnožili své jmění. Pokud účastníkům žetony dojdou, je možnost vzít si od banky, kterou obsluhuje nekompromisní bankéř, další množství žetonů. Není to však jen tak – účastník musí podepsat směnku s libovolně smyšlenou službou nebo úkolem, která se na konci programu bude dražit ostatním účastníkům.

Možné aktivity, které Casino nabízí:
 • Ruleta
 • Black Jack
 • Poker
 • Kostky
 • Kalíšky
Vyvrcholení programu

V závěru programu, kdy je ukončen provoz herních stolů, jsou účastníci vyzváni k přepočítání svých žetonů. Na řadu se dostává dražba již zmiňovaných směnek, které účastníci během celého programu vyplňovali. Směnka je splatná novému držiteli po dobu dvanácti následujících měsíců od chvíle zakoupení směnky.

Přibližná doba programu: 2 – 6 hodin

Doporučený počet účastníků: 20 – 300 osob

Motivace programu

Motivací programu je stejnojmenný hollywoodský film „The Great Gatsby“ s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Celý program je doplněný Casinem. Účastníci jsou vedeni k vlastní improvizaci a dramatičnosti, a rozehrávají velký příběh z 30. let minulého století, k čemuž se také hodí stylové dobové oblečení či doplňky. Jay Gatsby byl velmi bohatý člověk, který rád pořádal velké večírky, plné hudby, tance a hazardu. I v našem programu účastníky pozveme na večírek ve velkém stylu.

Realizace programu

Před začátkem programu si každý účastník vylosuje svou postavu na lístku (Gatsby, Gatsbyho žena, květinářka, pokerový hráč, zpěvák atd…). Lístky musejí být rozděleny přesně pro muže a přesně pro ženy, dle vlastností postav. Poté přicházejí účastníci se svými novými postavami do banky, kde získávají finanční obnos ve formě žetonů, přesně dle charakteru jejich nové postavy. Každý člověk se snaží co nejvíce vžít do své role a neomezenou fantazií se ubírat celým večerem. Na lístku, s charakteristikou své postavy, má účastník také 3 úkoly, které musí během večera splnit. Všechny postavy se mohou během večera představit, až na jedinou – na Gatsbyho. Časem však všichni chováním poznají, kdo z hráčů Gatsby je (ve skutečnosti byl velmi snobským člověkem, jehož život byl jedna velká párty a rozhodně se nechtěl seznámit s každým). Pokud účastníkům žetony dojdou, je možnost vzít si od banky, kterou obsluhuje nekompromisní bankéř, další množství žetonů. Není to však jen tak – účastník musí podepsat směnku s libovolně smyšlenou službou nebo úkolem, která se no konci programu bude dražit ostatním účastníkům.

Vyvrcholení programu

Celý program se Gatsbyho snaží zabít vrah, zbytek programu se tedy odehrává dle toho, zda se mu to podaří či nikoliv. Na konci programu se dostáváme k dražbě výše zmiňovaných směnek. A také pro zvědavost účastníků se jednotlivé osoby, které mají i na konci programu skrytou identitu, představí. Ze zkušenosti víme, že nové identity hráčů pro tento večer, pak přetrvávají v paměti účastníků ještě dlouhou dobu po skončení programu.

Přibližná doba programu: 2 – 3 hodiny

Doporučený počet účastníků: 15 – 30 osob

Motivace programu

Motivací programu je stejnojmenný Oscarový film, který mapuje dojemný romantický příběh na pozadí největší lodní katastrofy v dějinách lidstva. Program je situován do fiktivní plavby na lodi, doplněný o kulisy, palubní lístky a lodní personál. Celý program je podkreslený Casinem.

Realizace programu

Účastníci si při vstupu na Titanic vylosují palubní lístek, který určuje lodní třídu, do které jsou zařazeni (I., II. a III. třída). Dle lodní třídy obdrží určitý počet žetonů. Dalším atributem, který určuje lodní třída, je konzumace nápojů (např. III. třída může konzumovat pouze pivo, kdežto I. třída i šampaňské). Na lodi se nachází také kaplan, který ochotně oddá jednotlivé páry. Tím se může účastník, který je dosud ve III. třídě, a vezme si účastnici, z II. třídy, dostat o třídu výše. Jako svatební dar dostávají od banky odměnu ve formě žetonů a jejich jmění se stává jednotným. Po hodině manželství se páry mohou také rozvádět a dělit si majetek, čímž se stávají zase volnými pro další zájemce, kteří se chtějí dostat do vyšší třídy. Doplňujícími aktivitami pro tento program jsou taneční podložky či laserová střelnice, ve kterých se mohou získat mimořádné prémie ve formě žetonů.

Účastníci mohou své žetony také na lodi samozřejmě utrácet, a to za již zmíněné nápoje, s nabídkou dle lodních tříd, dále také například za bodypainting, airbrush tetování, karikaturu či fotokoutek.

Vyvrcholení programu

Stejně jako ve filmu, i v našem programu dojde k naražení lodi do ledovce. Účastníci jsou za doprovodu píšťalek a sirén vysláni ven do člunu, kdy se společnými silami musejí zachránit z potápějící se lodi. Pokud se v místě programu nachází sauna, jsou účastníci na samý závěr programu odvedeni právě do tohoto místa, kde se společně dělí o euforii z týmového zachránění.

Přibližná doba programu: 3 – 4 hodiny

Doporučený počet účastníků: 15 – 60 osob

Motivace programu

V poslední době je týmový vědomostní kvíz velmi oblíbenou aktivitou na pohodové firemní večery. Kvíz je připraven na míru firmy (dle věku i zájmům účastníků) a uváděn moderátorem kvízu.

Realizace programu

Účastníci jsou rozdělení do týmů, po pěti až osmi hráčích. Týmy jsou vybaveny papíry a tužkou pro zaznamenávání svých odpovědí. Jednotlivé otázky jsou prostřednictvím projektoru promítány na plátno, ale moderátor je navíc předčítá. Kvíz je rozdělen celkem do pěti kol, v každém kole jsou otázky ve dvou tématech, tedy celkem deset témat po pěti otázkách. Celkem je tedy v kvízu 50 otázek. Každé kolo ukončuje navíc jedna bonusová otázka, tzv. tipovací, kdy tým, který je svým tipem nejblíže správné odpovědi, získává bonusový bod navíc. Po jednotlivých kolech jsou týmům odhaleny jednotlivé správné odpovědi. Otázky jsou sestavy z okruhů literatura, sport, zeměpis, historie atd., nicméně samotná témata jsou velmi konkrétní, součástí kvízu je také poznávání hudebních ukázek či poznávání obrázků.

Vyvrcholení programu

Po celém kvízu jsou týmům opraveny odpovědi a sečteny jednotlivé body. Za správnou odpověď získává tým bod. Vyhrává tedy tým, který má nejvíce bodů z celého kvízu. Poté přichází ještě tipovací 56. otázka, která přináší zvláštní odměnu pro tým, který odpoví nejblíže ke správné odpovědi. Do programu jsou zapojeny prvky týmové komunikace, logika či poukázání na jedince, kteří mají vědomosti z některých oborů a témat.

Přibližná doba programu: 1,5 – 2,5 hodiny

Doporučený počet účastníků: 20 – 100 osob

Motivace programu

Motivací programu je stejnojmenná velmi oblíbená televizní show poslední doby, ve které se známé osobnosti, coby soutěžící, mění ve známé české i světové interprety. V kostýmu, s maskou a líčením, co možná nejvěrohodněji zazpívají píseň zpěváka, kterého představují.

Realizace programu

Zařazení tohoto programu je nejvhodnější jako pokračování outdoorového programu, kdy už účastníci v týmech nějakou dobu spolupracují. Zástupci jednotlivých týmů si v „Ruletě hvězd“ vylosují interpreta, jehož bude tým představovat. Následně si v týmu určí své role – v první řadě vyberou ze svých řad toho, kdo se ve vylosovaného zpěváka promění. Ostatní mu pak pomáhají s maskováním, výběrem kostýmu, textem písně, výrobou rekvizit apod. Všichni společně také nacvičují choreografii k samotnému vystoupení. Ve druhé části pak dochází k samotné realizaci vystoupení, a to formou karaoke. Na plátně běží text písně, z reproduktorů zní hudba a týmy předvádí výkony, které si secvičily.

<

Vyvrcholení programu

A co by to bylo za pěveckou soutěž, kdyby nebyla přítomná odborná porota, která týmy za jejich výkony hodnotí. Složení poroty je samozřejmě překvapením pro všechny zúčastněné až do poslední chvíle. Po skončení soutěže je možné pokračovat v tradičním karaoke večeru či disko taneční zábavě. Účastníci si v karaoke seznamu mohou vybírat až ze dvou tisíců českých i zahraničních písní.

Přibližná doba programu: 2 – 3 hodiny

Doporučený počet účastníků: 10 – 60 osob

Motivace programu

Předlohou pro tento program je televizní soutěž z 90. let minulého století, kterou uváděl Pavel Zedníček. Účastníci, rozdělení do týmů, soutěžili v několika oblastech, za správné odpovědi získávali body, které na konci pořadu určily vítěze.

 

Realizace programu

Účastníci jsou rozdělení do týmů po dvou až pěti hráčích. Týmy proti sobě soutěží v několika disciplínách, za něž získávají body – pantomima, poznávání písní pozpátku, poznávání filmových ukázek či poznávání netradičních předmětů. Tento program je velmi odpočinkový, nenáročný a zábavný. Oproti televizní soutěži jsme obměnili některé soutěže, takže se mají účastníci nač těšit.

Vyvrcholení programu

Vítězný tým určí nasbírané body za jednotlivé soutěžní disciplíny. Tento tým se utká s moderátorem programu v poslední disciplíně „Beru neberu“, kde získá určitý obnos fiktivních finančních prostředků, které může vyměnit za zajímavé ceny.

Přibližná doba programu: 2 – 3 hodiny

Doporučený počet účastníků: 10 – 30 osob

Motivace programu

Motivací je známý americký akční film o agentu Ethanu Huntovi, který plní mise zhola nemožné. V naší nabídce se jedná o velmi dynamický a akční program, který je zaměřen na indoorové aktivity. Stejně jako ve filmu se účastníci, rozdělení do několika skupin, snaží získat přísně tajné údaje z maximálně chráněného počítače.

Realizace programu

Účastníci jsou rozděleni do týmů, kde je čeká několik úkolů, aby se dostali k počítači s údaji. Jako každý správný agent musejí i účastníci splnit úkoly z lanových aktivit, boje se zbraní, odstranění výbušnin zaminovaného území a spousty dalších aktivit. Za každý splněný úkol získají část číselného kódu, která je kombinací vpustí do zabezpečeného počítače.

Vyvrcholení programu

Každý z účastníků má u sebe ojedinělou číselnou kombinaci, kterou do počítače musí zadat, aby prošel přístupovou částí. To ale až po projití labyrintu z instalovaných senzorů pohybu, které nesmí spustit. Po vložení celého kódu dojde k nahrání zmiňovaných přísně tajných údajů. A to samozřejmě doprovází euforie ze splnění „Mission: Impossible“.

Přibližná doba programu: 2 hodiny

Doporučený počet účastníků: 10 – 30 osob

Motivace programu

Motivací programu je stejnojmenný hollywoodský film o volbě prezidenta a obrovském vlivu médií na nerozhodné voliče. Proč vrtí pes ocasem? Protože je chytřejší než jeho ocas. Kdyby byl ocas chytřejší než pes, vrtěl by ocas psem?

Realizace programu <

Účastníci jsou rozděleni do několika skupin, dle jejich počtu, kdy instruktoři tvoří nerozhodnou veřejnost. V každé skupině je zvolen jeden kandidát na prezidenta, který řídí svou mediální kampaň. Každá skupina dostane na začátku hry videokameru, instruktáž, jak pracovat při sestříhávání videa, obdrží také kostýmy a rekvizity. Každý účastník má ve svém týmu svoji funkci (např. kameraman, stratég, analyzátor, herci atd.). Skupiny vytvářejí spoty, které jsou při večerních zprávách odvysílány voličům, kteří rozhodují o jejich důvěryhodnosti a určují procentuální rozděleni hlasů mezi kandidáty. Do voleb zbývá 5 dní a s každým dnem je to méně a méně času. To znamená, že první den se odehrává ve 35 – ti minutách druhý pak ve 30 – ti minutách atd. Tématem však může být také cokoliv jiného než volba prezidenta, např. aktuální dění ve světě či obyčejné zpravodajství, které je v tomto programu velmi oblíbené a jehož výsledek je pak předán účastníkům.

Vyvrcholení programu

Instruktoři rozhodují o výsledcích prezidentské volby, resp. lepší přesvědčení poroty v medializovaném tématu. Vše se samozřejmě koná slavnostně, tudíž je třeba ctít galantnost programu. V případě, že se účastníci rozhodnou natáčet zpravodajské relace, působí instruktoři jako moderátoři zpráv a dotáčejí jednotlivé vstupy k uvádění reportáží. Celkový výsledek je pak promítán všem pohromadě.

Přibližná doba programu: 2 – 3 hodiny

<

Doporučený počet účastníků: 20 – 30 osob

Motivace programu

Program je založen na propojení známého amerického seriálu Útěk z vězení a velmi oblíbené celosvětové hry Exit Game. Z účastníků se stávají vězni, instruktoři se vžívají do role dozorců. Jednotlivé místnosti slouží jako cely, ze kterých však vede cesta ven. Vězni jsou oslovováni pouze čísly, která mají na svém vězeňském oblečení.

Realizace programu

Účastníci jsou rozděleni do vězeňských skupin a jsou umístěni do cel, tedy do místností, které se zamknou, a jejich otevření vyžaduje splnění několika úkolů přímo v cele. V jednotlivých celách jsou připraveny logické úkoly, které musí osazenstvo cely řešit jako tým. Není zde prostor pro odvahu jednotlivce, ale pro týmovou komunikaci a logické uvažování. Jakmile skupina splní všechny připravené úkoly ve své cele, otevírají se zamčené dveře a skupina se na oddílu spojuje s druhou skupinou, které se podařilo otevřít svou celu. Vzniká tedy nová vícečlenná skupina, která bude řešit další úkol k otevření dalších dveří a postupu blíže ke svobodě.

Vyvrcholení programu

Po splnění dalších úkolů a otevření dalších dveří se nakonec všechny skupiny spojí v jednu, kde budou plnit jeden velký společný úkol. V případě jeho splnění je čeká SVOBODA. Na program je vhodné navázat např. program wellness relax evening.

PRO REALIZACI PROGRAMU JSOU NUTNÉ VHODNÉ PROSTORY, O JEJICHŽ VHODNOSTI ROZHODUJE AGENTURA,

Přibližná doba programu: 1,5 – 2 hodiny

Doporučený počet účastníků: 10 – 40 osob

Motivace programu

Program je určen k naprostému odpočinku, relaxaci a regeneraci těla i mysli účastníků. Formou zážitku, příjemné atmosféry a doplňujících aktivit, se účastníkům podaří zapomenout na každodenní stres a starosti. Tichá hudba, svíčky, čerstvý vzduch a klid – to jsou aspekty, které k dosažení cíle výrazně napomohou.

Realizace programu

Každému účastníkovi bude zapůjčen vlastní župan, ručník. Účastníci budou mít k dispozici několik stanovišť, které obsluhují certifikovaní lidé, ve svém oboru maximálně znalí, účastníci se libovolně pohybují po nabízených stanovištích, relaxují. Každý si také může namíchat nápoj dle vlastní fantazie, nebo si jej nechat namíchat přímo od instruktorů. Výhodou je samozřejmě, pokud se program odehrává v místě, které disponuje navíc vlastním wellness centrem – vířivka, bazén, sauna apod. Součástí programu může být také zážitková gastronomie, řízená degustace vína, nebo například jóga a jiná cvičení pro zdravé tělo.

 • Masáže hlavy a šíje

 • Masáže nohou

 • Ohřevná nádoba na nohy s relaxačním křeslem

 • Kosmetika

 • Bodypainting

 • Míchané nápoje – profesionální barman

 • Zážitková gastronomie

 • Jóga

Vyvrcholení programu

Soutěž v míchání nápojů, ať už alkoholických či nealkoholických, se plně hodí do zmiňovaného programu, čímž se účastnící uvolní a v případě zájmu se odeberou do říše spánku.

Přibližná doba programu: 2 – 4 hodiny

Doporučený počet účastníků: 10 – 30 osob