Vzdělávání

Kurzy

Pro širokou veřejnost nabízíme také vlastní realizaci na námi pořádaných certifikovaných kurzech a workshopech. U nás si můžete vybrat hned z několika typů, záleží jen na tom, co si z kurzu chcete odnést.

Kurz je kombinací teoretických informací, které mají účastníka připravit na možné situace, a praktických částí, kde si jednotlivé věci může efektivně vyzkoušet. Během kurzu se zaměřujeme na tradiční oblasti (rozdělávání ohně, zajištění pitné vody a potravy, orientace v terénu, stavba improvizovaného přístřešku, první pomoc) nebo také na oblasti netradiční (slaňování, překonávání překážek, výroba zbraní). Kurz je koncipován jako třídenní a je rozdělen do čtyř úrovní – letní s předepsanými pomůckami, zimní s předepsanými pomůckami, letní bez pomůcek, zimní bez pomůcek. Kurzy je možné absolvovat pouze v předepsaném pořadí, není možné jednotlivé úrovně přeskakovat. Po absolvování každého kurzu získá účastník pamětní certifikát, po absolvování všech kurzů získá účastník pamětní dar v podobě symbolu našeho kurzu a certifikát „Instruktor kurzu přežití“. Nové zážitky, nové zkušenosti, spousta adrenalinu.

Jedná se o rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT, kdy může absolvent kurzu pracovat s dětskými kolektivy na vyšší úrovni. Během kurzu se účastník seznámí se základy psychologie, sociologie, pedagogiky, vedení her, managementu a marketingu, první pomoci nebo lanovými aktivitami. Po složení závěrečné zkoušky získá certifikát. Tento kurz je vypisován 1x ročně a trvá 12 týdnů.

Licencovaný kurz pro osoby, kteří chtějí pracovat jako instruktoři na lanových centrech. Kurz je koncipován dle normy ČSN EN 15567-2 – 2016 pro provoz lanových center. Kurz trvá 3 dny, 75% času probíhá v praktickém tréninku. Osvědčení získají účastníci na základě zvládnutí požadovaných dovedností při závěrečné zkoušce.

Jedná se o workshop první pomoci, kde se účastníci zdokonalují v oblastech této problematiky. V teoretické části získávají důležité informace, které následně přenášejí do praktické části. Účastníci zkoušejí správně reagovat na vzniklé modelové situace, které pak lektor workshopu s ostatními účastníky vyhodnocují a všichni tak získávají zpětnou vazbu. Tyto workshopy se pravidelně opakují, neboť pouze trénink dělá mistra. Během workshopů si účastníci projdou témata jako resuscitace, poruchy vědomí, krvácení, zlomeniny, popáleniny a omrzliny a mnoho dalšího.