Vzdělávání

Adaptační kurzy pro ZŠ a SŠ

Adaptační program vznikl za účelem stmelení nově vzniklých kolektivů ve středoškolském prostředí. Cílem programu je pomocí zážitkové pedagogiky usnadnit studentům jejich vzájemné seznamování, komunikaci a v neposlední řadě předcházení vzniku sociálně – patologických jevů. Adaptační kurzy trvají od tří do pěti dnů. Program kurzů sestavujeme školám přímo na míru, dle jejich zaměření a požadavků. Součástí programu jsou seznamovací, dynamické, psychologické, komunikační, týmové, dramatické a pohybové aktivity. Každou třídu vedou zkušení lektoři, kteří jsou schopni během kurzu „odbourávat“ vzniklé negativní jevy a posouvat jedince i kolektiv vpřed.

Školy v přírodě

Škola v přírodě představuje jednu z tradičních forem výuky a výchovného působení školy na žáky. Původně byly školy v přírodě pořádány především jako ozdravné akce pro zotavení žáků z lokalit se zhoršenými podmínkami životního prostředí. Školy v přírodě mají pro děti velký význam z hlediska zdravotního i výchovně vzdělávacího. Programy jsou tematicky zaměřené, aby během pobytu docházelo stále v první fázi ke vzdělávacímu procesu. Vzdělávání je však realizováno formou zážitkové pedagogiky, a to v podobě různých her a netradičních aktivit, které si žáci v každodenním životě jen stěží mohou vyzkoušet. Do programů jsou zařazeny aktivity pohybové, komunikační, vzdělávací, logické, kreativně – výtvarné, dramatické či týmové. Ideální doba trvání školy v přírodě je 5 – 7 dní.

Témata pro školy v přírodě: Z věku do věku, Cesta kolem světa za 80 dní, Harry Potter, Tajemství Velkého Vonta aj.

Školní výlety

Všechna školská zařízení mohou využít našich služeb při realizaci školního výletu, a to jak jednodenního, tak vícedenního. Stejně jako u adaptačních kurzů připravíme program přímo na míru a celý výlet proběhne pod scénářem, řízený zkušenými lektory. Výlety jsou realizované buď v našich kmenových střediscích, nebo kdekoliv po ČR. Studenti od nás získají možnost seberealizace a sebepřekonání, učitelé jedinečnou možnost se účastnit programu společně se třídou a poznat tak tedy své studenty z jiného úhlu pohledu než ve školní lavici. Program školního výletu je z důvodu jeho krátkodobého trvání velmi intenzivní. Naše střediska také disponují lanovými centry či paintballovými arénami. Zaměření školních výletů nabízíme v následujících oblastech: adrenalinový; etapový; poznávací. Novinkou v naší nabídce školních výletů je dvoudenní kurz přežití pro studenty středních škol a žáků 2. stupně základních škol.

Lyžařské kurzy, Cyklo – turistické kurzy, Kurzy vodní turistiky

Pro lyžařské kurzy nabízíme školám certifikované instruktory lyžování i snowboardingu s mezinárodně uznávanou licencí APUL (Asociace profesionálních učitelů lyžování) či ACSI (Association of Czech snowsports instructors) a mnohaletými zkušenostmi v lyžařských školách. Během kurzu instruktoři také zajišťují doprovodný animační program pro večerní dobu. Pro mateřské školky nabízíme také možnost každodenní dopolední výuky lyžování, od vybavení, přes rozcvičku, zajištění svačinky, až po výuku samotnou.

Pro školy také nabízíme cyklo – turistické kurzy, které obsahují prvky cyklistiky, pěší turistiky se základy nordic – walkingu, skalního lezení, vodních aktivit, sportovních her tradičních i netradičních.

V neposlední řadě pro školní sportovní kurzy nabízíme kurz vodní turistiky. Účastníci společně sjíždějí vybranou řeku na kánoích, pálavách či raftech. Během kurzu se také naučí základům první pomoci či záchraně tonoucího z řeky, nebo základům přežití ve volné přírodě. Tyto kurzy mohou být jak jednodenní, tak vícedenní.

Evakuační výchova a den civilní obrany

Pro základní a střední školy nabízíme možnost realizace dne evakuační výchovy a civilní obrany, který byl dříve známý pod názvem „branná výchova“. Jedná se o vyzkoušení moderních netradičních aktivit, které žáci a studenti mohou uplatnit v každodenním životě. Pomocí zážitkově – pedagogického vzdělání jim na jednotlivých stanovištích ukážeme základy první pomoci (resuscitace), první pomoc při dopravní nehodě, orientace v terénu, použití hasicích přístrojů, sebeobrany, základy střelby, vázání uzlů a základům evakuace a telekomunikace. Během jednoho dne realizujeme program pro střední školu, během dvou dnů pro oba stupně základní školy. Na tento typ akce je možné žádat o finanční podporu v dotačním programu POKOS, který zajišťuje Ministerstvo Obrany ČR.

Sportovní dny

Organizace sportovní dnů, včetně zajištění materiálu a rozhodčích k jednotlivým soutěžím. Nabízíme 3 typy sportovních dnů pro školy:

  1. Tradiční – fotbal, florbal, volejbal, basketball atd.

  2. Netradiční – bumper bally, fotbalové šipky, lakros, disc golf, lukostřelba, speedminton atd.

  3. Adrenalinové – vysoké lanové aktivity, slack line, zorbing, aquazorbing, paintball, skákací boty atd.

Rádi byste si nechali vytvořit nabídku pro svou školu? My ji pro Vás sestavíme! Nemusíte se o nic starat, vše zařídíme za Vás – uděláme pro Vás tzv. akci na klíč. Na prvním místě je pro nás vždy bezpečnost. Nejraději jsme, když dokážeme dětem na tváři vykouzlit krásný úsměv a zanechat v nich spoustu skvělých zážitků na celý život. Na všechny typy akcí také nabízíme asistenci certifikovaného zdravotníka, který je po celou dobu kurzu přítomen.