Vzdělávání

Teambuilding

Teambuildingové akce představují specifickou formu, jakou lze velmi efektivně působit na tým tvořený lidským faktorem. Programy přináší velmi širokou škálu faktorů, působících na tento tým – sebepoznání a sebereflexe, vzájemné poznání, vzájemná motivace, předvedení skrytých dovedností a v neposlední řadě řešení individuálních a skupinových výzev, často doprovázených vlastním překonáním.

Nabízené teambuildingové programy jsou vytvořeny přesně na míru klienta dle jeho požadavků. Každý program má svůj charakteristický scénář. Tyto programy nabízíme naprosto exkluzivně, neboť pocházejí přímo z naší dílny. Nabídka je tvořena jak outdoorovými, tak indoorovými programy dle aktuálních klimatických podmínek. Programy lze také kombinovat, nebo aplikovat tak, aby na sebe vhodně navazovaly. Všechny aktivity a programy řídí odborně vyškolení lektoři.

Outdoor training

Další metoda týmového rozvoje, určená převážné pro manažerské a obchodní pozice, která je založená na propojení pedagogicko – psychologických forem vzdělání. Program je prostředkem k ověření a trénování získaných vědomostí, a to navíc bez obav z osobního selhání. Vše probíhá prostřednictvím outdoorových aktivit. V rámci této metodiky jsou využívány modelové situace s následnou sebereflexí a zpětnou vazbou, což posouvá jednání účastníků v reálných situacích kupředu.

Standardní firemní semináře jsou těmito interaktivními programy doplněny v mezi průběhu jejich konání. Účastníky vede během programů odborný lektor a jeho snahou je dostat účastníky do hraničních situací, které přechází do rychlého jednání.

Teamspirit

Programy jsou tvořené na ověření skutečnosti, že všichni „táhnou za jeden provaz“. Týmový duch je nedílnou součástí dobrých vztahů ve firmě, a to jak mezi zaměstnanci samotnými, kteří tvoří srdce podniku, tak u obchodních partnerů. Všichni mají stejné cíle – prosperitu, pohodu na pracovišti či odbourání komunikačních bariér, které nastávají převážně mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Věnujte svým zaměstnancům nevšední zážitek a odměnu za dobře odvedenou práci ve formě outdoorových a indoorových programů.

Event marketing

Eventové akce pro firmy, klienty a širokou veřejnost, které se snaží dostat do podvědomí účastníků informace o firemním produktu. Jedná se převážně o situace, jak navázat spolupráci s novými klienty. Event lze chápat jako zvláštní představení či výjimečný zážitek, který je prožíván všemi smyslovými orgány vybraných recipientů na určitém místě a slouží jako platforma pro firemní komunikaci. Nejčastějšími formami, které naše programy a aktivity doprovázejí, jsou konference, semináře, promo akce, slavnostní openingy či firemní večírky. Realizace aktivit může probíhat i přímo ve Vaší firmě pro rodiny zaměstnanců jako tzv. Family Days.

Nevíte, kterou oblast byste využili? Nevadí! My Vám se vším poradíme. Nechejte si nezávazně vypracovat návrh programu pro Vaši akci, včetně cenové nabídky. Naším cílem je Vaše spokojenost. V případě zájmu Vám také zrealizujeme celou akci tzv. na klíč, kdy zajistíme vhodné ubytovací i konferenční prostory, catering a kompletní scénář akce. S Vámi pak už budeme jednotlivé položky pouze schvalovat.